Bức tường nhà chị H bị hư hỏng nặng do anh D hàng xóm xây nhà mới. Sau khi được trao đổi quy định của pháp luật về trách nhiệm của người xây dựng công trình. Anh D đã cho xây mới lại bức tường cho chị H. Trong trường hợp này pháp luật thể hiện vai trò nào dưới đây?

A.

Là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội.

B.

Là phương tiện để nhà nước phát huy quyền lực.

C.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

D.

Bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công dân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...