Bức xạ có bước sóng λ = 0,21μm:

A.

Thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.

B.

Là tia hồng ngoại.

C.

Là tia tử ngoại.

D.

Là tia Rơnghen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Bức xạ có bước sóng img1 là tia tử ngoại  

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...