Bước sóng là khoảng cách giữa 2 điểm trên cùng một phương truyền sóng:

A.

Gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

B.

Mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.        

C.

Gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó lệch pha nhau góc img1.

D.

 Mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Bước sóng là khoảng cách giữa 2 điểm trên cùng một phương truyền sóng gần nhau nhất mà dao động tại 2 điểm đó cùng pha ( 3 ý )  

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...