Butan không được điều chế từ chất nào sau đây qua đúng 1 phản ứng hóa học?                 

A.

Butađien.

B.

Pentan.

C.

Vinylaxetilen.        

D.

Xiclobutan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C5H12 cracking không cho Butan.  

Vậy đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...