Cá thể mang ba cặp gen dị hợp tạo 4 kiểu giao tử bằng nhau khi:

A.

ba cặp gen nằm trên ba cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau.

B.

ba cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

C.

ba cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng, quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen.

D.

ba cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

ba cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.