Các cơ thể đột biến dị bội thường vô sinh vì

A.

cây 3n không giao phấn được với cây 2n.

B.

thường bị rối loạn trong quá trình giảm phân hình thành giao tử.

C.

cơ quan sinh dưỡng phát triển quá mạnh ức chế sự phát triển của cơ quan sinh sản.

D.

thường chết khi còn nhỏ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

thường bị rối loạn trong quá trình giảm phân hình thành giao tử.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.