Các cuộc đấu tranh của nông dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh được công nhân ở đâu hưởng ứng?

A.

Công nhân các hầm mỏ, đồn điền

B.

Công nhân Bắc Kì.

C.

Công nhân cả nước.

D.

Công nhân Vinh - Bến Thủy

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Công nhân Vinh - Bến Thủy

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...