Các đại dương được tạo ra như thế nào?

A.

Trái Đất nguội đi, hơi nước ngưng tụ thành mưa và đổ xuống tạo thành các đại dương.

B.

Trái Đất nóng lên, nước bốc hơi rồi ngưng tụ thành mưa và đổ xuống tạo thành các đại dương.

C.

Trái Đất nóng lên, băng tan chảy tạo thành các đại dương.

D.

Trái Đất nguội đi, nước đóng băng rồi tan chảy thành đại dương.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...