Các gen tiền ung thư có thể chuyển thành gen ung thư, dẫn đến phát sinh ung thư. Nguyên nhân nào sau đây là phù hợp nhất để giải thích cho sự xuất hiện của những “trái bom hẹn giờ tiềm ẩn” này trong tế bào sinh vật nhân thực?

A.

Các gen tiền ung thư bình thường có vai trò giúp điều hòa sự phân chia tế bào

B.

Các gen tiền ung thư là dạng biến thể của các gen bình thường

C.

Các tế bào tạo ra các gen tiền ung thư khi tuổi của cơ thể tăng lên

D.

Các gen tiền ung thư bắt nguồn từ sự lây nhiễm của vius

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

các gen tiền ung thư có vai trò kiểm soát sự phân chia tế bào, khi các gen này bị lỗi dẫn đến quá trình phân chia tb bị rối loạn=> tăng sinh phân bào không kiểm soát=> ung thư

Đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...