Các giá trị của tham số m để hàm số img1 nghịch biến trên R và đồ thị của nó không có tiếp tuyến song song với trục hoành là:         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 

Ta có img1 . Để đồ thị hàm số đã cho nghịch biến trên img2 và đồ thị của nó không tiếp tuyến song song với trục hoành thì img3  ·       Với img4 thì img5 đúng ·       Với img6 thì img7 thì img8  Do đó để m thỏa mãn đề bài thì img9  Lưu ý: tiếp tuyến không song song với trục hoành thì y’img10

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...