Các giai đoạn của phân giải hiếu khí diễn ra theo trật tự:

A.

Chu trình crep → Đường phân → Chuỗi chuyền êlectron hô hấp.

B.

Đường phân → Chuỗi chuyền êlectron hô hấp → Chu trình crep.

C.

Đường phân → Chu trình crep → Chuỗi chuyền êlectron hô hấp.

D.

Chuỗi chuyền êlectron hô hấp → Chu trình crep → Đường phân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các giai đoạn của phân giải hiếu khí diễn ra theo trật tự: Đường phân → Chu trình crep → Chuỗi chuyền êlectron hô hấp.

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.