Các hình thức thực hiện pháp luật theo thứ tự là:

A.

Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, áp dụng  pháp luật và tuân thủ pháp luật 

B.

Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật

C.

Tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật 

D.

Tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật và áp dụng pháp luật

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.