Các loại axit amin khác nhau được phân biệt dựa vào yếu tố nào sau đây?

A.

nhóm amin.

B.

nhóm gốc.

C.

nhóm cacbôxyl.

D.

nhóm amin, nhóm gốc và nhóm cacbôxyl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhóm gốc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...