Các nguyên tố p thuộc nhóm nào trong bảng tuần hoàn ?

A. IVA, VA
B. VA, VIA
C. VIA, VIIA, VIIIA
D. IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.