Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có         

A.

A: cùng số prôtôn

B.

B: cùng khối lượng

C.

C: cùng số nuclôn

D.

D: cùng số nơtron

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi chúng có cùng số prôtôn (số Z).  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.