Các nuclêôtit liên kết với nhau tạo thành polinuclêôtit nhờ liên kết

A.

hiđrô.

B.

peptit.

C.

vanđevan.

D.

photphodieste.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Photphodieste.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...