Các nước đang phát triển hiện nay chủ yếu nằm ở

A. Nam Bán Cầu
B. Đông Bán Cầu
C. Bắc Bán Cầu
D. Tây Bán Cầu
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Các nước đang phát triển hiện nay chủ yếu nằm ở Đông Bán Cầu, ví dụ như Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ,…

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.