Các nước Tây Âu trở thành đối trọng với Mĩ trong nhiều vấn đề quốc tế quan trọng là

A.

Pháp, Đức.

B.

Anh, Pháp

C.

Pháp, Italia.

D.

Đức, Italia.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Pháp, Đức.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.