Các phép biến hình biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó có thể kể ra là:        

A.

Phép vị tự.        

B.

Phép đồng dạng, phép vị tự.

C.

Phép đồng dạng, phép dời hình, phép vị tự.

D.

Phép dời dình, phép vị tự.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A  Giả sử đường thẳng img1 ( với img2 ) có véc tơ chỉ phương img3  Gọi img4, img5   img6  là ảnh của img7 qua img8 khi đó img9  Do img10 nên img11  Nên phương trình ảnh img12 có véc tơ chỉ phương img13 do đó img14 và img15song song hoặc trùng nhau. Chú ý: loại phép dời hình và phép đồng dạng vì phép quay cũng là phép dời hình và đồng dạng  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...