Các phi kim: C, Cl, Si, S. Thứ tự xếp theo chiều hoạt động giảm dần là

A.

Cl, C, Si, S

B.

Cl, S, C, Si

C.

Si, C, S, Cl

D.

C, S, Cl, Si

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...