Các polime thuộc loại tơ nhân tạo là

A.

tơ visco và tơ xenlulozơ axetat.

B.

tơ tằm và tơ vinilon.

C.

tơ visco và tơ nilon-6,6.           

D.

tơ nilon-6,6 và tơ capron.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

tơ visco và tơ xenlulozơ axetat.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.