Các sông suối ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có giá trị lớn nhất trong phát triển:

A.

Giao thông đường sông.        

B.

Du lịch.          

C.

Nuôi trồng thủy sản.        

D.

Thủy điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.