Các tỉnh được giải phóng trong cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954 là

A.

Lai Châu, Kon Tum, Plây ku.

B.

Lai Châu, Xavanakhét.

C.

Phongxalì, Plâyku, Kon Tum.

D.

Kon Tum, Phongxalì.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Kon Tum, Phongxalì.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.