Các trung tâm công nghiệp chủ yếu của Bắc Trung Bộ là:

A.

Thanh Hóa - Bỉm Sơn, Huế, Đông Hà.

B.

Huế, Vinh, Thanh Hóa - Bỉm Sơn.

C.

Huế, Vinh, Dung Quất.

D.

Thanh Hóa - Bỉm Sơn, Vinh, Đà Nẵng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Các trung tâm công nghiệp chủ yếu của Bắc Trung Bộ là: Huế, Vinh, Thanh Hóa - Bỉm Sơn.

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...