Các trung tâm công nghiệp Tôkiô, Iôcôhama, Ôxaca, Côbê tạo nên « chuỗi đô thị » nằm ở vùng kinh tế đảo

A.

Hô-cai-đô. 

B.

Hôn-su.

C.

Kiu-xiu.

D.

Xi-cô-cư.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hôn-su.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.