Các trung tâm du lịch biển được phát triển mạnh ở Quảng Ninh và Hải Phòng là:

A.

Sầm Sơn, Đồ Sơn, Lý Sơn.

B.

Hạ Long, Cát Bà, Đồ Sơn.

C.

Đồ Sơn, Lý Sơn, Côn Sơn.

D.

Đồ Sơn, Mĩ Khê, Vũng Tàu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hạ Long, Cát Bà, Đồ Sơn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.