Các tuyến đường Bắc – Nam chạy qua vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là?

A.

Quốc lộ 1A, đường 14.                        

B.

Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc – Nam.

C.

 Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh.         

D.

Đường Hồ Chí Minh, đường sắt Bắc – Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...