Các tuyến đường sắt xếp theo thứ tự chiều dài là:

A.

Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Thái Nguyên.

B.

Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Hải Phòng.

C.

Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai.

D.

Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Hải Phòng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các tuyến đường sắt xếp theo thứ tự chiều dài là: Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Hải Phòng.

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.