Các vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều xung quanh Trái Đất vì :

A.

Lực hấp dẫn đóng vai trò là lực hướng tâm.

B.

Lực đàn hồi đóng vai trò là lực hướng tâm.

C.

Lực ma sát đóng vai trò là lực hướng tâm.

D.

Lực điện đóng vai trò là lực hướng tâm..

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.