Các vùng kinh tế hợp thành miền tự nhiên Nam Trung Bộ và Nam Bộ là:

A.

Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

B.

Nam Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng duyên hải miền Trung.

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

D.

Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Các bộ phận hợp thành miền tự nhiên Nam Trung Bộ và Nam Bộ là: Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.