Cách đây 5 năm, bố hơn Nam Sơn 28 tuổi và tuổi bố gấp 5 lần tuổi Nam Sơn. Tính tuổi của Nam Sơn hiện nay.

A.

12 tuổi

B.

11 tuổi

C.

10 tuổi

D.

13 tuổi

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Tuổi Nam Sơn cách đây 5 năm là: [28 : (5 – 1)]$ \times $1 = 7 (tuổi) Tuổi Nam Sơn hiện nay là: 7 + 5 = 12 (tuổi) Đáp số: 12 tuổi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.