Cách làm nào trong các cách sau đây không làm tăng suất điện động cảm ứng của máy phát điện xoay chiều một pha?

A.

tăng số cuộn dây mắc nối tiếp của phần ứng.

B.

tăng số cặp cực của phần cảm.

C.

tăng tốc độ quay của rôto.

D.

giảm số cặp cực của phần cảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

trong đó p là số cặp cực, n là tốc độ quay của roto(vòng/phút)

Ta có

Suất điện động cảm ứng tỉ lệ thuận với ω tức là tỉ lệ thuận với f. Khi giảm số cặp cực tức là p giảm thì khi đó f giảm (không tăng).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.