Cách li sinh sản được hình thành khi:

A.

Có sự thay đổi về vốn gen của quần thể.

B.

Có sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể. 

C.

Có sự giống nhau về vốn gen giữa các quần thể.

D.

Các quần thể của các loài khác nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Có sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...