Cách phân loại vật rắn nào sau đây là đúng?

A.

Vật rắn đơn tinh thể và vật rắn đa tinh thể.

B.

Vật rắn tinh thể và vật rắn vô định hình.

C.

Vật rắn tinh thể và vật rắn vô định hình.

D.

Vật rắn đa tinh thể và vật rắn vô định hình.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vật rắn tinh thể và vật rắn vô định hình.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...