Các kim loại có tính dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Trong số các kim loại : vàng , bạc , đồng , nhôm thì kim loại dẫn điện tốt nhất là :  

A.

A. Đồng

B.

B. Vàng

C.

C. Bạc

D.

D. Nhôm

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ag> Cu> Au> Al

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.