Các sự kiện sau đây, sự kiện nào đúng?

A.

Tháng 2/1930, 3000 công nhân đồn điền Phó Riềng bãi công

B.

Ngày 1/5/1930, 3000 nông dân huyện Thanh Chương nổi dậy phá đồn điền Trí Viễn

C.

Ngày 12/9/1930, hơn hai vạn nông dân Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghệ An nổi dậy biểu tình

D.

Tất cả các sự kiện trên đều đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả các sự kiện trên đều đúng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.