Cảm hứng nhân văn trong văn học giai đoạn thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX có điểm gì mới?

A.

Tình yêu thương và sự trân trọng con người.

B.

Đề cao ý thức cá nhân

C.

Tình yêu thiên nhiên, yêu cảnh sắc quê hương tha thiết

D.

Đề cao quyền sống và khát vọng sống của con người

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đề cao ý thức cá nhân

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.