Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, khu vực có đặc điểm mạng lưới sông ngòi ngắn, nhỏ, chảy theo hướng tây - đông ở nước ta là?

A.

Đồng bằng sông Cửu Long.

B.

Đồng bằng sông Hồng.

C.

Duyên hải miền Trung.

D.

Vùng núi Đông Bắc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, khu vực có đặc điểm mạng lưới sông ngòi ngắn, nhỏ, chảy theo hướng tây - đông ở nước ta duyên hải miền Trung.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.