Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết sống Cả đổ ra biển cửa nào sau đây?

A.

Cửa Tùng.        

B.

Cửa Việt.         

C.

Cửa Hội.         

D.

Cửa Gianh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, xác định được sống Cả chảy qua địa phận tỉnh Nghệ An và đổ ra biển ở cửa Hội.

Vậy đáp án là C  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...