Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết những tỉnh nào dưới đây có cả khu kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế ven biển?

A.

Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, An Giang.

B.

Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kiên Giang.

C.

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kiên Giang.

D.

Quảng Ninh, Hà Tĩnh, An Giang, Kiên Giang.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, các tỉnh có cả khu kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế ven biển là Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kiên Giang Chú ý: xem tỉnh nào có cả 2 kí hiệu khu kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế ven biển.

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.