Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết các tỉnh nào sau đây có cả khu kinh tế của khẩu và khu kinh tế ven biển?

A.

Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Kiên Giang.

B.

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Kiên Giang.

C.

Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình và An Giang.

D.

Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình và An Giang.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, các tỉnh có cả khu kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế ven biển là - Quảng Ninh (khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, khu kinh tế ven biểnVân Đồn) - Hà Tĩnh (khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, khu kinh tế ven biển Vũng Áng) - Quảng Bình (khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, khu kinh tế ven biển Hòn La) - Kiên Giang (khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, khu kinh tế biển Phú Quốc).

Vậy đáp án là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.