Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A.

Thanh Hóa

B.

Huế

C.

Đà Nẵng

D.

Vinh

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, trung tâm kinh tế Đà Nẵng không thuộc vùng Bắc Trung Bộ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...