Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công suất dưới 1000MW của vùng Đông Nam Bộ?

A.

Thủ Đức, Phú Mỹ.        

B.

Bà Rịa, Thủ Đức.

C.

Bà Rịa, Trà Nóc.        

D.

Phú Mỹ,Trà Nóc

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.