Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết nơi nào sau đây có khu dự trữ sinh quyển thế giới?

A.

Yok Đôn.

B.

Tràm Chim.

C.

Cần Giờ.

D.

Núi Chúa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, Cần Giờ có khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...