Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tên khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây không thuộc vùng đồng sông Cửu Long?

A.

Mộc Bài.        

B.

Đồng Tháp.        

C.

An Giang.        

D.

Hà Tiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Mộc Bài thuộc tỉnh Tây Ninh nằm thuộc vùng Đông Nam Bộ.

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.