Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp Trung Quốc?        

A.

Lai Châu.         

B.

Lạng Sơn.

C.

Cao Bằng.         

D.

Sơn La.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 -5, xác định được tỉnh không tiếp giáp Trung Quốc là Sơn La.

Vậy đáp án là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...