Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết đâu là tên tỉnh lị tỉnh Gia Lai?

A.

Gia Lai.

B.

Pleiku.

C.

An Khê.

D.

A Yunpa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, tên tỉnh lị của Gia Lai là Pleiku. 

Vậy đáp án là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...