Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, hãy cho biết than nâu tập trung nhiều nhất ở vùng nào sau đây?

A.

Đông Nam Bộ.

B.

Đồng bằng sông Hồng.

C.

Tây Nguyên.

D.

Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.