Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng về chế độ nhiệt ở nước ta?

A.

Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam.

B.

Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Bắc vào Nam.

C.

Nhiệt độ trung bình năm trên 20°C (trừ các vùng núi).

D.

Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

B   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.