Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết tần suất bão lớn nhất ở nước ta vào tháng nào sau đây?

A.

Tháng IX.        

B.

Tháng XI.        

C.

Tháng VIII.        

D.

Tháng X.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, tần suất bão lớn nhất ở nuớc ta vào tháng 9 : từ 1,3 đến 1,7 cơn bão/ tháng.

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.